Žao mi Kineza, kad raskinu sa djevojkom, pa odu u grad, svaka ih podsjeća na nju :D


ao-mi-kineza-kad-raskinu-djevojkom-pa-odu-u-grad-svaka-ih-podsjea-na-nju-d
ŽaomikinezakadraskinudjevojkompaodugradsvakaihpodsjećananjuŽao mimi kinezakad raskinuraskinu sasa djevojkompa oduodu uu gradsvaka ihih podsjećapodsjeća nana njuŽao mi kinezakad raskinu saraskinu sa djevojkompa odu uodu u gradsvaka ih podsjećaih podsjeća napodsjeća na njukad raskinu sa djevojkompa odu u gradsvaka ih podsjeća naih podsjeća na njusvaka ih podsjeća na nju

Neki izazivaju radost gdje god da odu; drugi, kad god odu. -Oskar Vajld
neki-izazivaju-radost-gdje-god-da-odu-drugi-kad-god-odu
Neki ljudi donose sreću kad dođu, a drugi vas usreće kad odu… :)))
neki-ljudi-donose-sreu-kad-dou-a-drugi-vas-usree-kad-odu
Sećam se kad sam ti umesto: ‘Volim te’, rekla: ‘Slobodno idi’. Žao mi je, ali nisam se htela boriti za nekoga kome je odlazak uvek ...
seam-se-kad-sam-ti-umesto-volim-te-rekla-slobodno-idi-ao-mi-ali-nisam-se-htela-boriti-za-nekoga-kome-odlazak-uvek
Onaj osecaj kad i Gavrilovici odu na more, a ti sedis kuci :/
onaj-osecaj-kad-i-gavrilovici-odu-na-more-a-ti-sedis-kuci
Devojka: ruzna sam. Decko: nisi,ceo grad se pali na tebe.. Devojka: koji grad?  Decko: Pa onaj Severinin,bez ljudi
devojka-ruzna-sam-decko-nisiceo-grad-se-pali-na-tebe-devojka-koji-grad-decko-pa-onaj-severininbez-ljudi
Najgore je kad ljudi ćute, kad se ne objasne, pa svaka sumnja ima pravo na život. I moja i tvoja... -Meša Selimović
najgore-kad-ljudi-ute-kad-se-ne-objasne-pa-svaka-sumnja-ima-pravo-na-ivot-i-moja-i-tvoja