Apsurdno je dijeliti ljude na dobre i zle. Oni su ili dosadni ili zanimljivi.


apsurdno-dijeliti-ljude-na-dobre-i-zle-oni-su-ili-dosadni-ili-zanimljivi
oskar vajldapsurdnodijelitiljudenadobrezleonisuilidosadnizanimljiviapsurdno jeje dijelitidijeliti ljudeljude nana dobredobre ii zleoni susu iliili dosadnidosadni iliili zanimljiviapsurdno je dijelitije dijeliti ljudedijeliti ljude naljude na dobrena dobre idobre i zleoni su ilisu ili dosadniili dosadni ilidosadni ili zanimljiviapsurdno je dijeliti ljudeje dijeliti ljude nadijeliti ljude na dobreljude na dobre ina dobre i zleoni su ili dosadnisu ili dosadni iliili dosadni ili zanimljiviapsurdno je dijeliti ljude naje dijeliti ljude na dobredijeliti ljude na dobre iljude na dobre i zleoni su ili dosadni ilisu ili dosadni ili zanimljivi

Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Ne mogu birati ljude kakve želim, niti u njima samo ono što je dobro. Moram da primim ili odbijem ljude koje mi život šalje, i ono što je u njima, nerazdvojeno. I možda bih grdno pogriješio kad bih prihvatio samo svece, kad bi ih i bilo, jer su sigurno nepodnošljivo dosadni.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve.