Apsurdno je dijeliti ljude na dobre i zle. Oni su ili dosadni ili zanimljivi.


apsurdno-dijeliti-ljude-na-dobre-i-zle-oni-su-ili-dosadni-ili-zanimljivi
oskar vajldapsurdnodijelitiljudenadobrezleonisuilidosadnizanimljiviapsurdno jeje dijelitidijeliti ljudeljude nana dobredobre ii zleoni susu iliili dosadnidosadni iliili zanimljiviapsurdno je dijelitije dijeliti ljudedijeliti ljude naljude na dobrena dobre idobre i zleoni su ilisu ili dosadniili dosadni ilidosadni ili zanimljiviapsurdno je dijeliti ljudeje dijeliti ljude nadijeliti ljude na dobreljude na dobre ina dobre i zleoni su ili dosadnisu ili dosadni iliili dosadni ili zanimljiviapsurdno je dijeliti ljude naje dijeliti ljude na dobredijeliti ljude na dobre iljude na dobre i zleoni su ili dosadni ilisu ili dosadni ili zanimljivi

Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve. -Jovan Dučić
srbin-ima-prirodnu-tendenciju-da-sve-svoje-velike-ljude-ili-poubija-ili-unizi-i-da-ih-zatim-opeva-u-svom-desetercu-kao-heroje-svoje-nacije-i-najzad