Čar prve ljubavi je u našem neznanju da ona može svakog trenutka prestati.


ar-prve-ljubavi-u-naem-neznanju-da-ona-moe-svakog-trenutka-prestati
bendžamin dizraeliČarprveljubavinaemneznanjudaonamožesvakogtrenutkaprestatiČar prveprve ljubaviljubavi jeu našemnašem neznanjuneznanju dada onaona možemože svakogsvakog trenutkatrenutka prestatiČar prve ljubaviprve ljubavi jeljubavi je uje u našemu našem neznanjunašem neznanju daneznanju da onada ona možeona može svakogmože svakog trenutkasvakog trenutka prestatiČar prve ljubavi jeprve ljubavi je uljubavi je u našemje u našem neznanjuu našem neznanju današem neznanju da onaneznanju da ona možeda ona može svakogona može svakog trenutkamože svakog trenutka prestatiČar prve ljubavi je uprve ljubavi je u našemljubavi je u našem neznanjuje u našem neznanju dau našem neznanju da onanašem neznanju da ona moženeznanju da ona može svakogda ona može svakog trenutkaona može svakog trenutka prestati

Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun, a koji o njima ne brine, treba smatrati izdajnikom. -Mahatma Gandi
dokle-god-milioni-ive-u-gladi-i-neznanju-svakog-oveka-koji-se-obrazovao-na-njihov-raun-a-koji-o-njima-ne-brine-treba-smatrati-izdajnikom
Onog trenutka kada žena postane jednaka muškarcu ona postaje njegova nadređena. -Sokrat
onog-trenutka-kada-ena-postane-jednaka-mukarcu-ona-postaje-njegova-nadreena
Bilo koja sudbina, bez obzira na njenu dužinu i složenost, sastoji se od jednog jedinog trenutka, trenutka u kome čovek jednom za sva vremena shvati ko je. -Horhe Luis Borhes
bilo-koja-sudbina-bez-obzira-na-njenu-inu-i-sloenost-sastoji-se-od-jednog-jedinog-trenutka-trenutka-u-kome-ovek-jednom-za-sva-vremena-shvati-ko