Arheolog je najbolji muž kojeg jedna žena može imati. Što je ona starija to je on više zainteresovan za nju.


arheolog-najbolji-mu-kojeg-jedna-ena-moe-imati-to-ona-starija-to-on-vie-zainteresovan-za-nju
agata kristiarheolognajboljimužkojegjednaženamožeimatiŠtoonastarijatoonviezainteresovanzanjuarheolog jeje najboljinajbolji mužmuž kojegkojeg jednajedna ženažena možemože imatiŠto jeje onaona starijaje onon viševiše zainteresovanzainteresovan zaza njuarheolog je najboljije najbolji mužnajbolji muž kojegmuž kojeg jednakojeg jedna ženajedna žena možežena može imatiŠto je onaje ona starijastarija to jeje on višeon više zainteresovanviše zainteresovan zazainteresovan za njuarheolog je najbolji mužje najbolji muž kojegnajbolji muž kojeg jednamuž kojeg jedna ženakojeg jedna žena možejedna žena može imatiŠto je ona starijaona starija to jestarija to je onje on više zainteresovanon više zainteresovan zaviše zainteresovan za njuarheolog je najbolji muž kojegje najbolji muž kojeg jednanajbolji muž kojeg jedna ženamuž kojeg jedna žena možekojeg jedna žena može imatije ona starija to jeona starija to je onstarija to je on višeje on više zainteresovan zaon više zainteresovan za nju

Idealan muž treba da je kao arheolog, da što je žena starija to da ga više zanima. -Agata Kristi
idealan-mu-treba-da-kao-arheolog-da-to-ena-starija-to-da-ga-vie-zanima
Što više ljudi upoznajem, vidim da sam ja najbolji čovek kojeg znam :)
to-vie-ljudi-upoznajem-vidim-da-sam-ja-najbolji-ovek-kojeg-znam
Svaka žena može da nasamari muškarca ako ona tako želi i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-nasamari-mukarca-ako-ona-tako-eli-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Što više trčiš za nekim i pokazuješ da ti je stalo, da ti nedostaje, ta osoba neće mariti za tebe, ostavlja će te za rezervu jer vidi da te može imati. ...
to-vie-tri-za-nekim-i-pokazuje-da-ti-stalo-da-ti-nedostaje-osoba-nee-mariti-za-tebe-ostavlja-e-te-za-rezervu-jer-vidi-da-te-moe-imati
Prvi znak da jedna žena odista ljubi, to je kad se u njoj javi neodoljiva i bolna želja da dobije dete od čoveka kojeg voli. -Jovan Dučić
prvi-znak-da-jedna-ena-odista-ljubi-to-kad-se-u-njoj-javi-neodoljiva-i-bolna-elja-da-dobije-dete-od-oveka-kojeg-voli