Šarm je način dobijanja pozitivnog odgovora bez postavljanja jasnog pitanja.


arm-nain-dobijanja-pozitivnog-odgovora-bez-postavljanja-jasnog-pitanja
alber kamiŠarmnačindobijanjapozitivnogodgovorabezpostavljanjajasnogpitanjaŠarm jeje načinnačin dobijanjadobijanja pozitivnogpozitivnog odgovoraodgovora bezbez postavljanjapostavljanja jasnogjasnog pitanjaŠarm je načinje način dobijanjanačin dobijanja pozitivnogdobijanja pozitivnog odgovorapozitivnog odgovora bezodgovora bez postavljanjabez postavljanja jasnogpostavljanja jasnog pitanjaŠarm je način dobijanjaje način dobijanja pozitivnognačin dobijanja pozitivnog odgovoradobijanja pozitivnog odgovora bezpozitivnog odgovora bez postavljanjaodgovora bez postavljanja jasnogbez postavljanja jasnog pitanjaŠarm je način dobijanja pozitivnogje način dobijanja pozitivnog odgovoranačin dobijanja pozitivnog odgovora bezdobijanja pozitivnog odgovora bez postavljanjapozitivnog odgovora bez postavljanja jasnogodgovora bez postavljanja jasnog pitanja

Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora. -Brus Li
mudar-ovek-moe-nauiti-vie-iz-glupog-pitanja-nego-to-budala-moe-nauiti-iz-mudrog-odgovora
Razumeti pitanje je već pola odgovora. -Sokrat
razumeti-pitanje-ve-pola-odgovora
Samoca je ponekad najbolji prijatelj!!Ne postavlja pitanje,a daje mnogo odgovora…
samoca-ponekad-najbolji-prijateljne-postavlja-pitanjea-daje-mnogo-odgovora
Postoje dva načina da se kažnjavaju deca: način sportski i način nevaljalca. -Franc Kafka
postoje-dva-naina-da-se-kanjavaju-deca-nain-sportski-i-nain-nevaljalca