Čast je, objektivno gledano, mišljenje drugih o nama, a subjektivno, naš strah od tog mišljenja.


ast-objektivno-gledano-miljenje-drugih-o-nama-a-subjektivno-na-strah-od-tog-miljenja
artur ŠopenhauerČastobjektivnogledanomiljenjedrugihnamasubjektivnonastrahodtogmiljenjaČast jeobjektivno gledanomišljenje drugihdrugih oo namanaš strahstrah odod togtog mišljenjamišljenje drugih odrugih o namanaš strah odstrah od togod tog mišljenjamišljenje drugih o namanaš strah od togstrah od tog mišljenjanaš strah od tog mišljenja

Pravo na izražavanje mišljenja značajno je jedino ako smo u stanju da imamo vlastito mišljenje. -Erih From
pravo-na-izraavanje-miljenja-znaajno-jedino-ako-smo-u-stanju-da-imamo-vlastito-miljenje
Ne dozvoli da te obeshrabri mišljenje drugih. Samo je osrednjost sigurna stvar, zato rizikuj i radi ono što želiš. -Paulo Koeljo
ne-dozvoli-da-te-obeshrabri-miljenje-drugih-samo-osrednjost-sigurna-stvar-zato-rizikuj-i-radi-ono-to-eli
Kolektivni strah potiče nagon čopora, i teži da stvori divljaštvo prema onima koji se ne smatraju članovima tog čopora. -Bertrand Rasel
kolektivni-strah-potie-nagon-opora-i-tei-da-stvori-divljatvo-prema-onima-koji-se-ne-smatraju-lanovima-tog-opora