Čast je poštovanje onoga što dugujemo drugima, a naročito onoga što dugujemo sebi.


ast-potovanje-onoga-to-dugujemo-drugima-a-naroito-onoga-to-dugujemo-sebi
aleksandar dimaČastpotovanjeonogatodugujemodrugimanaročitosebiČast jeje poštovanjepoštovanje onogaonoga štošto dugujemodugujemo drugimanaročito onogaonoga štošto dugujemodugujemo sebiČast je poštovanjeje poštovanje onogapoštovanje onoga štoonoga što dugujemošto dugujemo drugimaa naročito onoganaročito onoga štoonoga što dugujemošto dugujemo sebiČast je poštovanje onogaje poštovanje onoga štopoštovanje onoga što dugujemoonoga što dugujemo drugimaa naročito onoga štonaročito onoga što dugujemoonoga što dugujemo sebiČast je poštovanje onoga štoje poštovanje onoga što dugujemopoštovanje onoga što dugujemo drugimaa naročito onoga što dugujemonaročito onoga što dugujemo sebi

Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj. -Odri Hepbern
mnogo-vie-moete-rei-o-osobi-na-osnovu-onoga-to-govori-o-drugima-nego-na-osnovu-onoga-to-drugi-govore-o-njoj
Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti. -Leonardo da Vinči
kada-dotaknete-vodu-u-reci-ono-to-ste-dotakli-zadnje-od-onoga-to-prolo-i-prvo-od-onoga-to-e-doi-tako-i-sadanjosti
Sadašnjost je uvek kao neki kompromis između onoga što se želelo i onoga što se postiglo. -Žorž Sand
sadanjost-uvek-kao-neki-kompromis-izmeu-onoga-to-se-elelo-i-onoga-to-se-postiglo
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste. -Merlin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog onoga što niste. -Merilin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste