Audiatur et altera pars – Neka se sasluša i druga strana.


audiatur-altera-pars-neka-se-saslua-i-druga-strana
latinske posloviceaudiaturalteraparsnekasesasluadrugastranaaudiatur etet alteraaltera parspars –– nekaneka sese saslušasasluša ii drugadruga stranaaudiatur et alteraet altera parsaltera pars –pars – neka– neka seneka se saslušase sasluša isasluša i drugai druga stranaaudiatur et altera parset altera pars –altera pars – nekapars – neka se– neka se saslušaneka se sasluša ise sasluša i drugasasluša i druga stranaaudiatur et altera pars –et altera pars – nekaaltera pars – neka separs – neka se sasluša– neka se sasluša ineka se sasluša i drugase sasluša i druga strana

Ono što ljudi vide terenu nisam ja, već druga strana mene. -Kobi Brajant
ono-to-ljudi-vide-terenu-nisam-ja-ve-druga-strana-mene
Sva mudrost se sastoji u tome da se sasluša glas vlastite duše. -Paulo Koeljo
sva-mudrost-se-sastoji-u-tome-da-se-saslua-glas-vlastite-e
Najfilozofskija strana istorije je u tome što nas upoznaje sa ljudskom glupošću. -Volter
najfilozofskija-strana-istorije-u-tome-to-nas-upoznaje-ljudskom-glupou
Jedna od dobrih strana muzike je što kada te pogodi, ne osećaš bol. -Bob Marli
jedna-od-dobrih-strana-muzike-to-kada-te-pogodi-ne-osea-bol