AUTOBUS- Prevozno sredstvo koje brze ide kada trcis za njim nego kada se vozis u njemu :D


autobus-prevozno-sredstvo-koje-brze-ide-kada-trcis-za-njim-nego-kada-se-vozis-u-njemu-d
autobusprevoznosredstvokojebrzeidekadatrciszanjimnegosevozisnjemuprevozno sredstvosredstvo kojekoje brzebrze ideide kadakada trcistrcis zaza njimnjim negonego kadakada sese vozisvozis uu njemuprevozno sredstvo kojesredstvo koje brzekoje brze idebrze ide kadaide kada trciskada trcis zatrcis za njimza njim negonjim nego kadanego kada sekada se vozisse vozis uvozis u njemuprevozno sredstvo koje brzesredstvo koje brze idekoje brze ide kadabrze ide kada trciside kada trcis zakada trcis za njimtrcis za njim negoza njim nego kadanjim nego kada senego kada se voziskada se vozis use vozis u njemuprevozno sredstvo koje brze idesredstvo koje brze ide kadakoje brze ide kada trcisbrze ide kada trcis zaide kada trcis za njimkada trcis za njim negotrcis za njim nego kadaza njim nego kada senjim nego kada se vozisnego kada se vozis ukada se vozis u njemu

Kamenje prestaje da bude kamenje onog trenutka kada čovek razmisli o njemu i u njemu vidi sliku katedrale. -Antoan de Sent Egziperi
kamenje-prestaje-da-bude-kamenje-onog-trenutka-kada-ovek-razmisli-o-njemu-i-u-njemu-vidi-sliku-katedrale
Idu dva puza putem i jedan ide brze. :D
idu-dva-puza-putem-i-jedan-ide-brze-d
Smrt nije kada umires…Smrt je kada nekog volis ,a bez njega ostajes, jer to boli vise nego kada umires! !♥ ♥ ♥
smrt-nije-kada-umiressmrt-kada-nekog-volis-a-bez-njega-ostajes-jer-to-boli-vise-nego-kada-umires
Osećaj kad te razočara neko za koga si mislio da neće nikada. Osećaj kada otkrivaš da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osećaj kada se ...
oseaj-kad-te-razoara-neko-za-koga-mislio-da-nee-nikada-oseaj-kada-otkriva-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-oseaj-kada-se