Badava je dobro seme, kad je rđavo oranje.


badava-dobro-seme-kad-ravo-oranje
srpske poslovicebadavadobrosemekadrđavooranjebadava jeje dobrodobro semekad jeje rđavobadava je dobroje dobro semekad je rđavoje rđavo oranjebadava je dobro semekad je rđavo oranje

Samo o onome izvesno znamo da je dobro ili rđavo, što uistinu vodi saznanju, ili što može da nas spreči da saznajemo. -Baruh de Spinoza
samo-o-onome-izvesno-znamo-da-dobro-ili-ravo-to-uistinu-vodi-saznanju-ili-to-moe-da-nas-sprei-da-saznajemo
Bogatstvo je dobro kad se može u dobro delo obratiti. Bogatstvo je zlo kad, mesto da da slobodu čoveku stavi svoga sopstvenika u službu. -Nikolaj Velimirović
bogatstvo-dobro-kad-se-moe-u-dobro-delo-obratiti-bogatstvo-zlo-kad-mesto-da-da-slobodu-oveku-stavi-svoga-sopstvenika-u-slubu
Bolje je ponešto sakriti, nego rđavo prikazati.
bolje-poneto-sakriti-nego-ravo-prikazati
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što on smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-on-smatra-dobrim-nije-dobro