Badava je najjeftinije i najskuplje.


badava-najjeftinije-i-najskuplje
narodne poslovicebadavanajjeftinijenajskupljebadava jeje najjeftinijenajjeftinije ii najskupljebadava je najjeftinijeje najjeftinije inajjeftinije i najskupljebadava je najjeftinije ije najjeftinije i najskupljebadava je najjeftinije i najskuplje

Novac je roba koju najskuplje plaćamo, ako želimo do njega stići. -Ruske poslovice
novac-roba-koju-najskuplje-plaamo-ako-elimo-do-njega-stii
Slava, to je jedina čovjekova sreća koja nije spokojna, i koja je najskuplje plaćena. -Zoran Đinđić
slava-to-jedina-ovjekova-srea-koja-nije-spokojna-i-koja-najskuplje-plaena