Bajke leže u meni poput semenki; potreban je sami dašak vetra, zraka sunca ili kap gorcine pa da se rastvore u cvet.


bajke-e-u-meni-poput-semenki-potreban-sami-daak-vetra-zraka-sunca-ili-kap-gorcine-pa-da-se-rastvore-u-cvet
hans kristijan andersenbajkeležemenipoputsemenkipotrebansamidaakvetrazrakasuncailikapgorcinepadaserastvorecvetbajke leželeže uu menimeni poputpoput semenkipotreban jeje samisami dašakdašak vetrazraka suncasunca iliili kapkap gorcinegorcine papa dada sese rastvorerastvore uu cvetbajke leže uleže u meniu meni poputmeni poput semenkipotreban je samije sami dašaksami dašak vetrazraka sunca ilisunca ili kapili kap gorcinekap gorcine pagorcine pa dapa da seda se rastvorese rastvore urastvore u cvetbajke leže u menileže u meni poputu meni poput semenkipotreban je sami dašakje sami dašak vetrazraka sunca ili kapsunca ili kap gorcineili kap gorcine pakap gorcine pa dagorcine pa da sepa da se rastvoreda se rastvore use rastvore u cvetbajke leže u meni poputleže u meni poput semenkipotreban je sami dašak vetrazraka sunca ili kap gorcinesunca ili kap gorcine paili kap gorcine pa dakap gorcine pa da segorcine pa da se rastvorepa da se rastvore uda se rastvore u cvet

Ovosvetska slava je samo dašak vetra koji puše čas tamo, čas ovamo, menjajući ime kao što menja smer. -Dante Aligieri
ovosvetska-slava-samo-daak-vetra-koji-pue-as-tamo-as-ovamo-menjajui-ime-kao-to-menja-smer
Kap vode koja padne na usijano gvožđe ispariće, ista kap ako padne na lotosov cvet, blistaće kao perla, a ako padne na školjku, postaće biser. Tako čovek postaje ono sa čim se udružuje. -Indijska poslovica
kap-vode-koja-padne-na-usijano-gvoe-isparie-ista-kap-ako-padne-na-lotosov-cvet-blistae-kao-perla-a-ako-padne-na-koljku-postae-biser-tako-ovek-postaje
Novac je poput ruke ili noge, ili ga koristi ili izgubi. -Henri  Ford
novac-poput-ruke-ili-noge-ili-ga-koristi-ili-izgubi