Bežeći od smrti ljudi trče za njom.


beei-od-smrti-ljudi-tre-za-njom
demokritbežećiodsmrtiljuditrčezanjombežeći odod smrtismrti ljudiljudi trčetrče zaza njombežeći od smrtiod smrti ljudismrti ljudi trčeljudi trče zatrče za njombežeći od smrti ljudiod smrti ljudi trčesmrti ljudi trče zaljudi trče za njombežeći od smrti ljudi trčeod smrti ljudi trče zasmrti ljudi trče za njom

Mnogo je lakše razabrati zabludu nego otkriti istinu. Zabluda leži na površini i s njom ćemo lako izaći nakraj. Istina počiva u dubini. Tragati za njom ...
mnogo-lake-razabrati-zabludu-nego-otkriti-istinu-zabluda-i-na-povrini-i-s-njom-emo-lako-izai-nakraj-istina-poiva-u-dubini-tragati-za-njom
Devojke u leopard jaknama trče brže od običnih devojaka xD
devojke-u-leopard-jaknama-tre-bre-od-obinih-devojaka-xd
Samo se u ljubavi i u smrti ljudi mogu izjednačiti, i da posljednji stigne prvog. -Jovan Dučić
samo-se-u-ljubavi-i-u-smrti-ljudi-mogu-izjednaiti-i-da-posljednji-stigne-prvog
Neki ljudi misle da je fudbal važan poput života i smrti. Uvjeravam vas da je i važniji od toga. -Vilijam
neki-ljudi-misle-da-fudbal-vaan-poput-ivota-i-smrti-uvjeravam-vas-da-i-vaniji-od-toga
Protiv bolesti nalazimo zaštitu, ali što se smrti tiče, mi ljudi živimo u gradu bez zidina! -Epikur
protiv-bolesti-nalazimo-zatitu-ali-to-se-smrti-tie-mi-ljudi-ivimo-u-gradu-bez-zidina