Bez ljubavi nema života.


bez-ljubavi-nema-ivota
otac tadejbezljubavinemaživotabez ljubaviljubavi nemanema životabez ljubavi nemaljubavi nema životabez ljubavi nema života

Bez prijateljstva i ljubavi nema prave sreće.
bez-prijateljstva-i-ljubavi-nema-prave-sree
Bez žene bi početak našeg života bio bez pomoći, sredina života bez zadovoljstva i kraj bez utehe. -Fridrih Šiler
bez-ene-bi-poetak-naeg-ivota-bio-bez-pomoi-sredina-ivota-bez-zadovoljstva-i-kraj-bez-utehe
Strah od ljubavi jednak je strahu od života, a oni koji se boje života, već su napola mrtvi. -Bertrand Rasel
strah-od-ljubavi-jednak-strahu-od-ivota-a-oni-koji-se-boje-ivota-ve-su-napola-mrtvi