Bez muke se pesma ne ispoja, bez muke se sablja ne sakova!


bez-muke-se-pesma-ne-ispoja-bez-muke-se-sablja-ne-sakova
petar petrović njegošbezmukesepesmaneispojabezsabljasakovabez mukemuke sese pesmapesma nene ispojabez mukemuke sese sabljasablja nene sakovabez muke semuke se pesmase pesma nepesma ne ispojabez muke semuke se sabljase sablja nesablja ne sakovabez muke se pesmamuke se pesma nese pesma ne ispojabez muke se sabljamuke se sablja nese sablja ne sakovabez muke se pesma nemuke se pesma ne ispojabez muke se sablja nemuke se sablja ne sakova

Ako se treseš od muke na svaku nepravdu, onda si moj drug. -Če Gevara
ako-se-trese-od-muke-na-svaku-nepravdu-onda-moj-drug
Dosta mi je više da se smejem od muke, sad bih malo da plačem od sreće. :)
dosta-mi-vie-da-se-smejem-od-muke-sad-bih-malo-da-plaem-od-sree
Najveca trauma iz detinjstva mi je,vezivanje kose onim gumicama za tegle!Jao muke,pa boli,pa cupa.
najveca-trauma-iz-detinjstva-mi-vezivanje-kose-onim-gumicama-za-teglejao-mukepa-bolipa-cupa