Bez novca ni na groblje ne može.


bez-novca-na-groblje-ne-moe
turska poslovicabeznovcanagrobljenemožebez novcanovca nini nana grobljegroblje nene možebez novca ninovca ni nani na grobljena groblje negroblje ne možebez novca ni nanovca ni na grobljeni na groblje nena groblje ne možebez novca ni na grobljenovca ni na groblje neni na groblje ne može

Bez novca ni sin ocu grob ne kopa.Kad se previše raduješ podji na groblje, kad tuguješ, opet podji na groblje.A ko kaže da mu nije do novca nego do načela, njemu je isključiv do novcaIskrenost je najbolja politika - kada se njome može zaraditi nešto novca.Na groblje uvek dolazimo prerano.Samopouzdanje… zasniva se na iskrenosti, poštovanju, ispunjavanju obaveza, vernoj zaštiti i nesebičnom radu. Bez njih ne može da živi.