Bez pastira ovce neće postati stado.


bez-pastira-ovce-nee-postati-stado
ruske poslovicebezpastiraovcenećepostatistadobez pastirapastira ovceovce nećeneće postatipostati stadobez pastira ovcepastira ovce nećeovce neće postatineće postati stadobez pastira ovce nećepastira ovce neće postatiovce neće postati stadobez pastira ovce neće postatipastira ovce neće postati stado

Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti.Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti.Čovek koji se boji vode nikad neće postati ribar.Pas i mačka mogu se poljubiti, oni time neće postati prijatelji.Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude deo nje same.Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude dio nje same.