Šta bi bilo da bog kao ljudi zaboravi na manja bića od sebe.


bi-bilo-da-bog-kao-ljudi-zaboravi-na-manja-bia-od-sebe
poslovice korisnikaŠtabibilodabogkaoljudizaboravinamanjabićaodsebeŠta bibi bilobilo dada bogbog kaokao ljudiljudi zaboravizaboravi nana manjamanja bićabića odod sebeŠta bi bilobi bilo dabilo da bogda bog kaobog kao ljudikao ljudi zaboraviljudi zaboravi nazaboravi na manjana manja bićamanja bića odbića od sebeŠta bi bilo dabi bilo da bogbilo da bog kaoda bog kao ljudibog kao ljudi zaboravikao ljudi zaboravi naljudi zaboravi na manjazaboravi na manja bićana manja bića odmanja bića od sebeŠta bi bilo da bogbi bilo da bog kaobilo da bog kao ljudida bog kao ljudi zaboravibog kao ljudi zaboravi nakao ljudi zaboravi na manjaljudi zaboravi na manja bićazaboravi na manja bića odna manja bića od sebe

Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)
bi-bilo-kad-bi-bilo-a-ja-se-pitam-bi-bilo-da-nije-bilo
Primitivni i ograničeni ljudi imaju razvijenu sposobnost nadanja. Kod umnih i darovitih ljudi ta moć je, čini mi se, manja. -Ivo Andric
primitivni-i-ogranieni-ljudi-imaju-razvijenu-sposobnost-nadanja-kod-umnih-i-darovitih-ljudi-mo-ini-mi-se-manja
Šta nam vredi što smo rođeni kao ljudi, kada će nas ubiti kao životinje! -Nikanor Para
nam-vredi-to-smo-roeni-kao-ljudi-kada-e-nas-ubiti-kao-ivotinje
Ako postoji bog, onda je prijeko potrebno da je on pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića. -Monteskje
ako-postoji-bog-onda-prijeko-potrebno-da-on-pravedan-jer-ako-to-ne-bi-bio-bio-bi-gori-i-nesavreniji-od-svih-bia
Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju. -Malkolm Iks
verujem-u-ljudska-bia-i-da-sva-ljudska-bia-treba-potovati-kao-takva-bez-obzira-na-njihovu-boju
Šta ti je život danas, ljudi se pretplaćuju na ljubav kao na povoljne telefonske razgovore. -Žarko Laušević
ti-ivot-danas-ljudi-se-pretplauju-na-ljubav-kao-na-povoljne-telefonske-razgovore