Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena.


bia-su-vlasnici-svojih-dela-naslednici-svojih-dela-nastaju-iz-svojih-dela-predodreena-su-svojim-delima-dela-su-njihovo-utoite-dela-su-koja-dele-bia
budabićasuvlasnicisvojihdelanaslednicinastajuizpredodređenasvojimdelimadelanjihovoutočitedelakojadelebićananiskauzvienabića susu vlasnicivlasnici svojihsvojih delanaslednici svojihsvojih delanastaju iziz svojihsvojih delapredodređena susu svojimsvojim delimadela susu njihovonjihovo utočištedela susu tata kojakoja deledele bićabića nana niskaniska ii uzvišenabića su vlasnicisu vlasnici svojihvlasnici svojih delanaslednici svojih delanastaju iz svojihiz svojih delapredodređena su svojimsu svojim delimadela su njihovosu njihovo utočištedela su tasu ta kojata koja delekoja dele bićadele bića nabića na niskana niska iniska i uzvišena

Sva velika umetnička dela dosta su teško pristupačna. Ako ih neki čitalac smatra lakim, znači da nije umeo proniknuti u srce dela. -Andre Žid
sva-velika-umetnika-dela-dosta-su-teko-pristupana-ako-ih-neki-italac-smatra-lakim-znai-da-nije-umeo-proniknuti-u-srce-dela
Izjašnjavanje se dalje čuje od svakog dela. Izjašnjavanja se štampaju na prvim stranama, a informacije o novim delima negde u uglu, ako ima mesta. -Matija Bećković
izjanjavanje-se-dalje-uje-od-svakog-dela-izjanjavanja-se-tampaju-na-prvim-stranama-a-informacije-o-novim-delima-negde-u-uglu-ako-ima-mesta