Biblija pokazuje put ka nebesima, a ne kojim putem nebesa idu.


biblija-pokazuje-put-ka-nebesima-a-ne-kojim-putem-nebesa-idu
galileo galilejbiblijapokazujeputkanebesimanekojimputemnebesaidubiblija pokazujepokazuje putput kaka nebesimane kojimkojim putemputem nebesanebesa idubiblija pokazuje putpokazuje put kaput ka nebesimaa ne kojimne kojim putemkojim putem nebesaputem nebesa idubiblija pokazuje put kapokazuje put ka nebesimaa ne kojim putemne kojim putem nebesakojim putem nebesa idubiblija pokazuje put ka nebesimaa ne kojim putem nebesane kojim putem nebesa idu

Kada ne znaš kojim putem poći, pođi putem srca.
kada-ne-zna-kojim-putem-poi-poi-putem-srca
Čovjek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti. -Milica Jakovljević MIR-JAM
ovjek-ima-samo-dva-ivotna-puta-jedan-vodi-u-raj-a-drugi-u-pakao-a-na-njemu-kojim-e-putem-krenuti
Čovek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti. -Milica Jakovljević Mir-Jam
ovek-ima-samo-dva-ivotna-puta-jedan-vodi-u-raj-a-drugi-u-pakao-a-na-njemu-kojim-e-putem-krenuti
Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa; znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život i vodi nas u budućnost punu večne slave. -Mihajlo Pupin
znanje-to-su-zlatne-lestvice-preko-kojih-se-ide-u-nebesa-znanje-svetlost-koje-osvetljava-na-put-kroz-ivot-i-vodi-nas-u-budunost-punu-vene-slave
Dobre devojke idu pravo u raj, loše devojke idu svuda. -Mae Vest
dobre-devojke-idu-pravo-u-raj-loe-devojke-idu-svuda