Biblioteke donose svjetlost našem duhu i oduzimaju jakost našim očima.


biblioteke-donose-svjetlost-naem-duhu-i-oduzimaju-jakost-naim-oima
tin ujevićbibliotekedonosesvjetlostnaemduhuoduzimajujakostnaimočimabiblioteke donosedonose svjetlostsvjetlost našemnašem duhuduhu ii oduzimajuoduzimaju jakostjakost našimnašim očimabiblioteke donose svjetlostdonose svjetlost našemsvjetlost našem duhunašem duhu iduhu i oduzimajui oduzimaju jakostoduzimaju jakost našimjakost našim očimabiblioteke donose svjetlost našemdonose svjetlost našem duhusvjetlost našem duhu inašem duhu i oduzimajuduhu i oduzimaju jakosti oduzimaju jakost našimoduzimaju jakost našim očimabiblioteke donose svjetlost našem duhudonose svjetlost našem duhu isvjetlost našem duhu i oduzimajunašem duhu i oduzimaju jakostduhu i oduzimaju jakost našimi oduzimaju jakost našim očima

Biblioteke donose svetlost našem duhu i oduzimaju jakost našim očima. -Tin Ujević
biblioteke-donose-svetlost-naem-duhu-i-oduzimaju-jakost-naim-oima
Kada bismo samo mogli naslikati rukama ono što vidimo našim očima. -Onore de Balzak
kada-bismo-samo-mogli-naslikati-rukama-ono-to-vidimo-naim-oima