Bila je moja zlatna šansa, a tek sam načeo svoj krug. Moj mali verni Sančo Pansa, moja ljubavnica, saborac i moj najbolji drug.


bila-moja-zlatna-ansa-a-tek-sam-naeo-svoj-krug-moj-mali-verni-sano-pansa-moja-ljubavnica-saborac-i-moj-najbolji-drug
Đorđe balaševićbilamojazlatnaansateksamnačeosvojkrugmojmalivernisančopansaljubavnicasaboracmojnajboljidrugbila jeje mojamoja zlatnazlatna šansatek samsam načeonačeo svojsvoj krugmoj malimali verniverni sančosančo pansamoja ljubavnicasaborac ii mojmoj najboljinajbolji drugbila je mojaje moja zlatnamoja zlatna šansaa tek samtek sam načeosam načeo svojnačeo svoj krugmoj mali vernimali verni sančoverni sančo pansasaborac i moji moj najboljimoj najbolji drugbila je moja zlatnaje moja zlatna šansaa tek sam načeotek sam načeo svojsam načeo svoj krugmoj mali verni sančomali verni sančo pansasaborac i moj najboljii moj najbolji drugbila je moja zlatna šansaa tek sam načeo svojtek sam načeo svoj krugmoj mali verni sančo pansasaborac i moj najbolji drug

Moć je moja ljubavnica. Prenaporno sam radio na njenom osvajanju da bih dopustio da mi je neko preotme. -Napoleon Bonaparta
mo-moja-ljubavnica-prenaporno-sam-radio-na-njenom-osvajanju-da-bih-dopustio-da-mi-neko-preotme
Moj zivot nije knjiga da je čita svako, moj zivot je moja briga i ostaće tako!
moj-zivot-nije-knjiga-da-ita-svako-moj-zivot-moja-briga-i-ostae-tako
Ti si moja zvijezda, i moj astronom, i želio bih da sam nebo, da te mogu posmatrati sa milijardu očiju. -Platon
ti-moja-zvijezda-i-moj-astronom-i-elio-bih-da-sam-nebo-da-te-mogu-posmatrati-milijardu-oiju
Ona je Moj Razlog, u stvari, moja mala unikatna dragocenost u zalagaonici ovog ludila... -Đorđe Balašević
ona-moj-razlog-u-stvari-moja-mala-unikatna-dragocenost-u-zalagaonici-ovog-ludila