Bila je neko ko ne zna ostati. I nije ostala, nikada. A voleo sam je. I ona je mene volela. Svi su to znali, osim nas.


bila-neko-ko-ne-zna-ostati-i-nije-ostala-nikada-a-voleo-sam-i-ona-mene-volela-svi-su-to-znali-osim-nas
Đorđe balaševićbilanekokoneznaostatinijeostalanikadavoleosamonamenevolelasvisutoznaliosimnasbila jeje nekoneko koko nene znazna ostatii nijenije ostalavoleo samsam jei onaona jeje menemene volelasvi suosim nasbila je nekoje neko koneko ko neko ne znane zna ostatii nije ostalaa voleo samvoleo sam jei ona jeona je meneje mene volelasu to znalibila je neko koje neko ko neneko ko ne znako ne zna ostatia voleo sam jei ona je meneona je mene volelasvi su to znalibila je neko ko neje neko ko ne znaneko ko ne zna ostatii ona je mene volela

Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom. -Đorđe Balašević
bila-neko-kome-sam-verovao-neko-jak-i-miran-neko-bolji-od-mene-znala-moje-najgore-strane-a-i-dalje-me-volela-ali-bila-sad-nekom-drugom
A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo ...
a-volela-ga-puno-i-previe-ako-mene-pitate-mislim-da-sama-nije-znala-zato-i-na-koji-nain-ali-volela-ga-koketirala-drugima-da-se-razumemo
Kad je vređaš, pomisli – ona mene nije vređala. Kad vičeš, seti se – ona nije dizala glas na mene. Kad lažeš, seti se – ona mene nije lagala. Al’ ...
kad-vrea-pomisli-ona-mene-nije-vreala-kad-vie-seti-se-ona-nije-dizala-glas-na-mene-kad-e-seti-se-ona-mene-nije-lagala-al
volela sam volela,volela sam ga,cekal sam cekala ljubav da mi daa….ali nema nista od toga….
volela-sam-volelavolela-sam-gacekal-sam-cekala-ljubav-da-mi-daaali-nema-nista-od-toga