Bilo je dobro, bilo je toplo; mislio sam na plavo nebo i široke čiste plaže, ali je ipak bilo tužno - tu je definitivno falilo neke ljudskosti, što nikako nisam mogao da shvatim niti da se izborim sa tim.


bilo-dobro-bilo-toplo-mislio-sam-na-plavo-nebo-i-iroke-iste-plae-ali-ipak-bilo-no-definitivno-falilo-neke-ljudskosti-to-nikako-nisam-mogao-da
Čarls bukovskibilodobrobilotoplomisliosamnaplavoneboirokečisteplažealiipaktužnodefinitivnofalilonekeljudskostitonikakonisammogaodashvatimnitiseizborimtimbilo jeje dobrobilo jeje toplomislio samsam nana plavoplavo nebonebo ii širokeširoke čistečiste plažeali jeje ipakipak bilobilo tužnotužnoje definitivnodefinitivno falilofalilo nekeneke ljudskostišto nikakonikako nisamnisam mogaomogao dada shvatimshvatim nitiniti dada sese izborimizborim sasa timbilo je dobrobilo je toplomislio sam nasam na plavona plavo neboplavo nebo inebo i širokei široke čisteširoke čiste plažeali je ipakje ipak biloipak bilo tužnobilo tužnotu je definitivnoje definitivno falilodefinitivno falilo nekefalilo neke ljudskostišto nikako nisamnikako nisam mogaonisam mogao damogao da shvatimda shvatim nitishvatim niti daniti da seda se izborimse izborim saizborim sa tim

Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve
Na što god se odlučio, morat ću učiniti ja, sam. Bilo da oprostim, bilo da namirim. -Meša Selimović
na-to-god-se-odluio-morat-u-uiniti-ja-sam-bilo-da-oprostim-bilo-da-namirim
Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio. -Čarls Bukovski
bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio