Bilo što što se ne prodaje ne želim izumiti. Njegova prodaja je dokaz njegove korisnosti, a korisnost je uspjeh.


bilo-to-to-se-ne-prodaje-ne-elim-izumiti-njegova-prodaja-dokaz-njegove-korisnosti-a-korisnost-uspjeh
tomas edisonbilotoseneprodaježelimizumitinjegovaprodajadokaznjegovekorisnostikorisnostuspjehbilo štošto štošto sese nene prodajeprodaje nene želimželim izumitinjegova prodajaprodaja jeje dokazdokaz njegovenjegove korisnostikorisnost jeje uspjehbilo što štošto što sešto se nese ne prodajene prodaje neprodaje ne želimne želim izumitinjegova prodaja jeprodaja je dokazje dokaz njegovedokaz njegove korisnostia korisnost jekorisnost je uspjehbilo što što sešto što se nešto se ne prodajese ne prodaje nene prodaje ne želimprodaje ne želim izumitinjegova prodaja je dokazprodaja je dokaz njegoveje dokaz njegove korisnostia korisnost je uspjehbilo što što se nešto što se ne prodaješto se ne prodaje nese ne prodaje ne želimne prodaje ne želim izumitinjegova prodaja je dokaz njegoveprodaja je dokaz njegove korisnosti

Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca.Ti si sve što želim, a jedino što nemam..Šta je to što me tišti i peče do nepodnošljivog bola? Ništa. Nešto što dolazi i prolazi i svaki put nosi drugo ime, ali uvek peče i muči jednako. Nešto što je postalo sa čovekom i prvim blescima njegove svesti, pre nego što je mogao i pomisliti da to nazove nekim imenom i zabeleži nekim znakom. Nešto što ni danas nije moguće tačno označiti ni izraziti, ali što peče i boli i ubija životnu radost i život sam.Uvek ću nastojati sačuvati to malo što imam, jer sam premalen da zagrlim sav svet i dobijem sve što želim.Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje.To što su neki postigli ogroman uspeh, dokaz je drugima da i oni mogu.