Bio sam ljut što nemam cipele; a onda sam sreo čoveka bez nogu i zadovoljio se svojom sudbinom.


bio-sam-ljut-to-nemam-cipele-a-onda-sam-sreo-oveka-bez-nogu-i-zadovoljio-se-svojom-sudbinom
kineske poslovicebiosamljuttonemamcipeleondasreočovekabeznoguzadovoljiosesvojomsudbinombio samsam ljutljut štošto nemamnemam cipeleonda samsam sreosreo čovekačoveka bezbez nogunogu ii zadovoljiozadovoljio sese svojomsvojom sudbinombio sam ljutsam ljut štoljut što nemamšto nemam cipelea onda samonda sam sreosam sreo čovekasreo čoveka bezčoveka bez nogubez nogu inogu i zadovoljioi zadovoljio sezadovoljio se svojomse svojom sudbinombio sam ljut štosam ljut što nemamljut što nemam cipelea onda sam sreoonda sam sreo čovekasam sreo čoveka bezsreo čoveka bez nogučoveka bez nogu ibez nogu i zadovoljionogu i zadovoljio sei zadovoljio se svojomzadovoljio se svojom sudbinombio sam ljut što nemamsam ljut što nemam cipelea onda sam sreo čovekaonda sam sreo čoveka bezsam sreo čoveka bez nogusreo čoveka bez nogu ičoveka bez nogu i zadovoljiobez nogu i zadovoljio senogu i zadovoljio se svojomi zadovoljio se svojom sudbinom

Nisi imala takve oči onda kad sam te sreo.  One su iskrsle na tvom licu tek kada sam te zavoleo. -Matija Bećković
nisi-imala-takve-oi-onda-kad-sam-te-sreo-one-su-iskrsle-na-tvom-licu-tek-kada-sam-te-zavoleo
Ti si najbesramnija devojka koju sam sreo među ženama i najstidljivija žena koju sam sreo među devojkama. -Miroslav Mika Antić
ti-najbesramnija-devojka-koju-sam-sreo-meu-enama-i-najstidljivija-ena-koju-sam-sreo-meu-devojkama
Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio. -Čarls Bukovski
bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio
Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga. -Kventin Tarantino
bio-sam-pomalo-uzbu-kada-sam-iao-u-zatvor-po-prvi-put-te-sam-nauio-i-neto-izvrsnih-dijaloga