Bio sam na glasanju. Osećao sam se kao u loše snabdevenoj prodavnici. Nemaš šta da izabereš.


bio-sam-na-glasanju-oseao-sam-se-kao-u-loe-snabdevenoj-prodavnici-nema-da-izabere
biosamnaglasanjuosećaosekaoloesnabdevenojprodavnicinematadaizaberebio samsam nana glasanjuosećao samsam sese kaokao uu lošeloše snabdevenojsnabdevenoj prodavnicinemaš štašta dada izaberešbio sam nasam na glasanjuosećao sam sesam se kaose kao ukao u lošeu loše snabdevenojloše snabdevenoj prodavnicinemaš šta dašta da izaberešbio sam na glasanjuosećao sam se kaosam se kao use kao u lošekao u loše snabdevenoju loše snabdevenoj prodavnicinemaš šta da izaberešosećao sam se kao usam se kao u lošese kao u loše snabdevenojkao u loše snabdevenoj prodavnici

Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio. -Čarls Bukovski
bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio
Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga. -Kventin Tarantino
bio-sam-pomalo-uzbu-kada-sam-iao-u-zatvor-po-prvi-put-te-sam-nauio-i-neto-izvrsnih-dijaloga
Bio sam ljut što nemam cipele; a onda sam sreo čoveka bez nogu i zadovoljio se svojom sudbinom. -Kineske poslovice
bio-sam-ljut-to-nemam-cipele-a-onda-sam-sreo-oveka-bez-nogu-i-zadovoljio-se-svojom-sudbinom
Nagnula se i poljubila me, smejući se: ,,stvarno si prljavi stari pokvarenjak!
nagnula-se-i-poljubila-me-smejui-se-stvarno-prljavi-stari-pokvarenjak-zatim-u-u-spvau-sobu-bio-sam-ponovo-zaljubljen-uvalio-sam-se-u-nevolju