Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga.


bio-sam-pomalo-uzbu-kada-sam-iao-u-zatvor-po-prvi-put-te-sam-nauio-i-neto-izvrsnih-dijaloga
kventin tarantinobiosampomalouzbuđenkadaiaozatvorpoprviputtenaučionetoizvrsnihdijalogabio samsam pomalopomalo uzbuđenuzbuđen kadakada samsam išaoišao uu zatvorpo prviprvi putte samsam naučionaučio ii neštonešto izvrsnihizvrsnih dijalogabio sam pomalosam pomalo uzbuđenpomalo uzbuđen kadauzbuđen kada samkada sam išaosam išao uišao u zatvoru zatvor pozatvor po prvipo prvi putte sam naučiosam naučio inaučio i neštoi nešto izvrsnihnešto izvrsnih dijalogabio sam pomalo uzbuđensam pomalo uzbuđen kadapomalo uzbuđen kada samuzbuđen kada sam išaokada sam išao usam išao u zatvorišao u zatvor pou zatvor po prvizatvor po prvi putte sam naučio isam naučio i neštonaučio i nešto izvrsnihi nešto izvrsnih dijalogabio sam pomalo uzbuđen kadasam pomalo uzbuđen kada sampomalo uzbuđen kada sam išaouzbuđen kada sam išao ukada sam išao u zatvorsam išao u zatvor poišao u zatvor po prviu zatvor po prvi putte sam naučio i neštosam naučio i nešto izvrsnihnaučio i nešto izvrsnih dijaloga

Ja sam sebična, nestrpljiva i pomalo nesigurna. Ponekad pravim greške, ponekad sam izvan kontrole i s vremena na vreme teška za rukovanje. Ali ako me ne možeš podneti kada sam najgora, sigurno me ne zaslužuješ ni kada sam najbolja.Kada me ljudi upitaju da li sam išao u filmsku školu, odgovaram da sam išao na filmove.Do kraja svog života neću zaboraviti dan kada sam u svojoj 21. godini podigao ruku i položio građansku zakletvu. Znate li koliko sam bio ponosan? Bio sam toliko ponosan da sam ceo dan šetao sa američkom zastavom na ramenima.Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Volim da slušam. Mnogo sam naučio jer sam pažljivo slušao. Većina ljudi nikada ne sluša.