Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga.


bio-sam-pomalo-uzbu-kada-sam-iao-u-zatvor-po-prvi-put-te-sam-nauio-i-neto-izvrsnih-dijaloga
kventin tarantinobiosampomalouzbuđenkadaiaozatvorpoprviputtenaučionetoizvrsnihdijalogabio samsam pomalopomalo uzbuđenuzbuđen kadakada samsam išaoišao uu zatvorpo prviprvi putte samsam naučionaučio ii neštonešto izvrsnihizvrsnih dijalogabio sam pomalosam pomalo uzbuđenpomalo uzbuđen kadauzbuđen kada samkada sam išaosam išao uišao u zatvoru zatvor pozatvor po prvipo prvi putte sam naučiosam naučio inaučio i neštoi nešto izvrsnihnešto izvrsnih dijalogabio sam pomalo uzbuđensam pomalo uzbuđen kadapomalo uzbuđen kada samuzbuđen kada sam išaokada sam išao usam išao u zatvorišao u zatvor pou zatvor po prvizatvor po prvi putte sam naučio isam naučio i neštonaučio i nešto izvrsnihi nešto izvrsnih dijalogabio sam pomalo uzbuđen kadasam pomalo uzbuđen kada sampomalo uzbuđen kada sam išaouzbuđen kada sam išao ukada sam išao u zatvorsam išao u zatvor poišao u zatvor po prviu zatvor po prvi putte sam naučio i neštosam naučio i nešto izvrsnihnaučio i nešto izvrsnih dijaloga

Kada me ljudi upitaju da li sam išao u filmsku školu, odgovaram da sam išao na filmove. -Kventin Tarantino
kada-me-ljudi-upitaju-da-li-sam-iao-u-filmsku-kolu-odgovaram-da-sam-iao-na-filmove
Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio. -Čarls Bukovski
bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio
Volim da slušam. Mnogo sam naučio jer sam pažljivo slušao. Većina ljudi nikada ne sluša. -Ernest Hemingvej
volim-da-sluam-mnogo-sam-nauio-jer-sam-paljivo-sluao-veina-ljudi-nikada-ne-slua