Šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete?


biste-sve-bili-u-stanju-da-uradite-kada-biste-uradili-sve-to-moete
sun cuŠtabistesvebilistanjudauraditekadauradilitomožeteŠta bistebiste svesve bilibili uu stanjustanju dada uraditekada bistebiste uradiliuradili svesve štošto možeteŠta biste svebiste sve bilisve bili ubili u stanjuu stanju dastanju da uraditekada biste uradilibiste uradili sveuradili sve štosve što možeteŠta biste sve bilibiste sve bili usve bili u stanjubili u stanju dau stanju da uraditekada biste uradili svebiste uradili sve štouradili sve što možeteŠta biste sve bili ubiste sve bili u stanjusve bili u stanju dabili u stanju da uraditekada biste uradili sve štobiste uradili sve što možete

Možete doživeti stotu ako biste batalili sve zbog čega biste hteli da doživite stotu. -Vudi Alen
moete-doiveti-stotu-ako-biste-batalili-sve-zbog-ega-biste-hteli-da-doivite-stotu
Ne dozvolite da vam se ono što ne možete da uradite meša u ono što možete da uradite. -Džon Vuden
ne-dozvolite-da-vam-se-ono-to-ne-moete-da-uradite-mea-u-ono-to-moete-da-uradite
Historija je proročica koja je na iskrena pitanja uvjek davala isti odgovor: da niste potlačeni, bili biste tlačitelji. -Carlo Bini
historija-proroica-koja-na-iskrena-pitanja-uvjek-davala-isti-odgovor-da-niste-potlaeni-bili-biste-tlaitelji