Biti dobar je plemenito. Učiti druge da budu dobri je još plemenitije.


biti-dobar-plemenito-uiti-druge-da-budu-dobri-jo-plemenitije
mark tvenbitidobarplemenitoučitidrugedabududobrijoplemenitijebiti dobardobar jeje plemenitoučiti drugedruge dada budubudu dobridobri jeje jošjoš plemenitijebiti dobar jedobar je plemenitoučiti druge dadruge da bududa budu dobribudu dobri jedobri je jošje još plemenitijebiti dobar je plemenitoučiti druge da bududruge da budu dobrida budu dobri jebudu dobri je jošdobri je još plemenitijeučiti druge da budu dobridruge da budu dobri jeda budu dobri je jošbudu dobri je još plemenitije

Pusti druge da budu u pravu, a ti budi srećan.Biti uspešan u biznisu je najfascinantniji oblik umetnosti. Praviti novce je umetnost, raditi je umetnost, a dobar biznis je najbolja umetnost.Više vrede dobri običaji nego dobri zakoni.Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...Mana mnogih ljudi je što žele da budu učitelji drugih, a ustvari bi trebalo još dugo da ostanu učenici.Mana mnogih ljudi je što žele da budu učitelji drugih, a ustvari bi trebalo još dugo ostati učenici.