Biti drugi znači samo biti najbolji od gubitnika.


biti-drugi-znai-samo-biti-najbolji-od-gubitnika
ajrton senabitidrugiznačisamobitinajboljiodgubitnikabiti drugidrugi značiznači samosamo bitibiti najboljinajbolji odod gubitnikabiti drugi značidrugi znači samoznači samo bitisamo biti najboljibiti najbolji odnajbolji od gubitnikabiti drugi znači samodrugi znači samo bitiznači samo biti najboljisamo biti najbolji odbiti najbolji od gubitnikabiti drugi znači samo bitidrugi znači samo biti najboljiznači samo biti najbolji odsamo biti najbolji od gubitnika

Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam video da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao. -Duško Ttrifunović
pokuavao-sam-biti-kao-ostali-onda-sam-video-da-mi-nije-potrebno-biti-kao-drugi-znai-zavriti-svoj-posao
Odgovor na religiju nije nestanak religije, vec razmišljanje o njoj na drugi način. Biti deo nje na drugi način. -Salman Rušdi
odgovor-na-religiju-nije-nestanak-religije-vec-razmiljanje-o-njoj-na-drugi-nain-biti-deo-nje-na-drugi-nain