Biti duboko voljen od nekog vam daje snagu, a voleti nekoga duboko vam daje hrabrost.


biti-duboko-voljen-od-nekog-vam-daje-snagu-a-voleti-nekoga-duboko-vam-daje-hrabrost
lao cebitidubokovoljenodnekogvamdajesnaguvoletinekogahrabrostbiti dubokoduboko voljenvoljen odod nekognekog vamvam dajedaje snaguvoleti nekoganekoga dubokoduboko vamvam dajedaje hrabrostbiti duboko voljenduboko voljen odvoljen od nekogod nekog vamnekog vam dajevam daje snagua voleti nekogavoleti nekoga dubokonekoga duboko vamduboko vam dajevam daje hrabrostbiti duboko voljen odduboko voljen od nekogvoljen od nekog vamod nekog vam dajenekog vam daje snagua voleti nekoga dubokovoleti nekoga duboko vamnekoga duboko vam dajeduboko vam daje hrabrostbiti duboko voljen od nekogduboko voljen od nekog vamvoljen od nekog vam dajeod nekog vam daje snagua voleti nekoga duboko vamvoleti nekoga duboko vam dajenekoga duboko vam daje hrabrost

Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan. -Jovan Dučić
ene-poinju-bivati-duboko-milosrdne-tek-kad-su-i-same-duboko-nesrene-u-srei-su-bezdune-i-pustoglave-sasvim-obratno-od-mukarca-koji-dobar-samo-kad
Naučnici danas misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud. -Zoran Đinđić
naunici-danas-misle-duboko-umesto-jasno-ovek-mora-biti-zdrav-da-misli-jasno-ali-se-moe-misliti-duboko-i-biti-prilino-lud
Slava daje snagu i odvažnost. -Ovidije
slava-daje-snagu-i-odvanost
Talenat daje Bog. Budite skromni. Slavu vam daju ljudi. Budite zahvalni. Obmanu dajete sami sebi. Budite pažljivi. -Džon Vuden
talenat-daje-bog-budite-skromni-slavu-vam-daju-ljudi-budite-zahvalni-obmanu-dajete-sami-sebi-budite-paljivi
Moj strah je taj koji mi daje hrabrost. -Bob Marli
moj-strah-taj-koji-mi-daje-hrabrost