Biti glup znači biti sretan.


biti-glup-znai-biti-sretan
jack londonbitiglupznačibitisretanbiti glupglup značiznači bitibiti sretanbiti glup značiglup znači bitiznači biti sretanbiti glup znači bitiglup znači biti sretanbiti glup znači biti sretan

Biti drugi znači samo biti najbolji od gubitnika. -Ajrton Sena
biti-drugi-znai-samo-biti-najbolji-od-gubitnika
Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam video da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao. -Duško Ttrifunović
pokuavao-sam-biti-kao-ostali-onda-sam-video-da-mi-nije-potrebno-biti-kao-drugi-znai-zavriti-svoj-posao