Biti nezavistan od mišljenja javnosti je prvi korak da postignemo nešto veliko.


biti-nezavistan-od-miljenja-javnosti-prvi-korak-da-postignemo-neto-veliko
hegelbitinezavistanodmiljenjajavnostiprvikorakdapostignemonetovelikobiti nezavistannezavistan odod mišljenjamišljenja javnostijavnosti jeje prviprvi korakkorak dada postignemopostignemo neštonešto velikobiti nezavistan odnezavistan od mišljenjaod mišljenja javnostimišljenja javnosti jejavnosti je prvije prvi korakprvi korak dakorak da postignemoda postignemo neštopostignemo nešto velikobiti nezavistan od mišljenjanezavistan od mišljenja javnostiod mišljenja javnosti jemišljenja javnosti je prvijavnosti je prvi korakje prvi korak daprvi korak da postignemokorak da postignemo neštoda postignemo nešto velikobiti nezavistan od mišljenja javnostinezavistan od mišljenja javnosti jeod mišljenja javnosti je prvimišljenja javnosti je prvi korakjavnosti je prvi korak daje prvi korak da postignemoprvi korak da postignemo neštokorak da postignemo nešto veliko

Krenite korak po korak. Ne morate videti čitavo stubište. Samo napravite prvi korak. -Martin Luter King
krenite-korak-po-korak-ne-morate-videti-itavo-stubite-samo-napravite-prvi-korak
Bogu se obrаćаmo sаmo ondа kаdа hoćemo dа postignemo nešto nemoguće. Zа nešto moguće dovoljni su nаm i ljudi. -Albert Kami
bogu-se-obrmo-smo-ond-kd-hoemo-d-postignemo-neto-nemogue-z-neto-mogue-dovoljni-su-nm-i-ljudi
Samo su dva razloga za tugu u životu: kad ne postignemo ono što žarko želimo, i kada to postignemo. -Antonio de Melo
samo-su-dva-razloga-za-tugu-u-ivotu-kad-ne-postignemo-ono-to-arko-elimo-i-kada-to-postignemo
Unositi tajnost u neki čin, prvi je korak prema poroku. -Žan Žak Ruso
unositi-tajnost-u-neki-in-prvi-korak-prema-poroku
Žena ko žena čekaće, Muškarac ko muškarac nikada neće učiniti prvi korak!
ena-ko-ena-ekae-mukarac-ko-mukarac-nikada-nee-uiniti-prvi-korak