Biti čovek znači sumnjati i uprkos tome nastaviti svoj put.


biti-ovek-znai-sumnjati-i-uprkos-tome-nastaviti-svoj-put
paulo koeljobitičovekznačisumnjatiuprkostomenastavitisvojputbiti čovekčovek značiznači sumnjatisumnjati ii uprkosuprkos tometome nastavitinastaviti svojsvoj putbiti čovek značičovek znači sumnjatiznači sumnjati isumnjati i uprkosi uprkos tomeuprkos tome nastavititome nastaviti svojnastaviti svoj putbiti čovek znači sumnjatičovek znači sumnjati iznači sumnjati i uprkossumnjati i uprkos tomei uprkos tome nastavitiuprkos tome nastaviti svojtome nastaviti svoj putbiti čovek znači sumnjati ičovek znači sumnjati i uprkosznači sumnjati i uprkos tomesumnjati i uprkos tome nastavitii uprkos tome nastaviti svojuprkos tome nastaviti svoj put

Ne verujem da čovek ikada može napustiti svoj posao. On bi trebao misliti o tome danju, a sanjati o tome noću. -Henri  Ford
ne-verujem-da-ovek-ikada-moe-napustiti-svoj-posao-on-bi-trebao-misliti-o-tome-danju-a-sanjati-o-tome-nou
Biti najbogatiji čovek na groblju ne znači mi ništa... Leći uveče u krevet sa mišlju da si uradio nešto sjajno, to mi je bitno. -Stiv Džobs
biti-najbogatiji-ovek-na-groblju-ne-znai-mi-lei-uvee-u-krevet-milju-da-uradio-neto-sjajno-to-mi-bitno
Biti najbogatiji čovek na groblju ne znači mi ništa… Leći uveče u krevet sa mišlju da si uradio nešto sjajno, to mi je bitno. -Stiv Džobs
biti-najbogatiji-ovek-na-groblju-ne-znai-mi-lei-uvee-u-krevet-milju-da-uradio-neto-sjajno-to-mi-bitno
Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam video da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao. -Duško Ttrifunović
pokuavao-sam-biti-kao-ostali-onda-sam-video-da-mi-nije-potrebno-biti-kao-drugi-znai-zavriti-svoj-posao
Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti. -Onore de Balzak
ljubav-ima-svoj-instinkt-te-pronalazi-svoj-put-do-srca-kao-to-insekt-pronalazi-put-do-cvijeta-voljom-koju-ne-moe-zabraniti-ili-odvratiti