Biti pametan znači razlikovati istine koje treba reći od onih koje treba prešutjeti.


biti-pametan-znai-razlikovati-istine-koje-treba-rei-od-onih-koje-treba-preutjeti
antoine de rivarolbitipametanznačirazlikovatiistinekojetrebarećiodonihpreutjetibiti pametanpametan značiznači razlikovatirazlikovati istineistine kojekoje trebatreba rećireći odod onihonih kojekoje trebatreba prešutjetibiti pametan značipametan znači razlikovatiznači razlikovati istinerazlikovati istine kojeistine koje trebakoje treba rećitreba reći odreći od onihod onih kojeonih koje trebakoje treba prešutjetibiti pametan znači razlikovatipametan znači razlikovati istineznači razlikovati istine kojerazlikovati istine koje trebaistine koje treba rećikoje treba reći odtreba reći od onihreći od onih kojeod onih koje trebaonih koje treba prešutjetibiti pametan znači razlikovati istinepametan znači razlikovati istine kojeznači razlikovati istine koje trebarazlikovati istine koje treba rećiistine koje treba reći odkoje treba reći od onihtreba reći od onih kojereći od onih koje trebaod onih koje treba prešutjeti

Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći.Čovek može da izbegne nesreće koje mu Bog šalje, ali nema spasa od onih nesreća koje on sam na sebe navlači lošim životom.Mala je vrlina određene stvari prešutjeti; nasuprot tome, ozbiljna je greška govoriti o čemu treba šutjeti. MAYCHE KONJARNIKNe treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći.Apsurdno je reći da muškarac ne može voljeti samo jednu ženu, kao sto je apsurdno reći da muzičar treba više violina da bi svirao istu melodiju.Pretpostvljam da sam pošteno plakao, naročito kada nema drugog načina da obuzdam svoja osećanja. Znam da muškarci ne treba da plaču, ali ja mislim da je to pogrešno. Plakanje je za mene bio način da izbacim iz sebe stvari koje su duboko, duboko zakopane. Kada pevam onda često plačem. Plakanje je osećanje, a imati osećanja znači biti čovek. O da, ja plačem.