Biti prekoravan u nesreći teže je od same nesreće.


biti-prekoravan-u-nesrei-tee-od-same-nesree
latinske poslovicebitiprekoravannesrećitežeodsamenesrećebiti prekoravanprekoravan uu nesrećinesreći težeteže jeje odod samesame nesrećebiti prekoravan uprekoravan u nesrećiu nesreći teženesreći teže jeteže je odje od sameod same nesrećebiti prekoravan u nesrećiprekoravan u nesreći težeu nesreći teže jenesreći teže je odteže je od sameje od same nesrećebiti prekoravan u nesreći težeprekoravan u nesreći teže jeu nesreći teže je odnesreći teže je od sameteže je od same nesreće

Srećni nikad ne razmišljaju o sreći. To je posao za nesrećne. Svi primete sreću u nesreći, a o nesreći u sreći razmišljaju samo blesavi. I iskusni… -Đorđe Balašević
sre-nikad-ne-razmiljaju-o-srei-to-posao-za-nesrene-svi-primete-sreu-u-nesrei-a-o-nesrei-u-srei-razmiljaju-samo-blesavi-i-iskusni
U nesreći obično se događa da jedan na drugoga prebacuju krivicu. -Latinske poslovice
u-nesrei-obino-se-dogaa-da-jedan-na-drugoga-prebacuju-krivicu