Biti single je stvar izbora, a ne manjak ponude :P


biti-single-stvar-izbora-a-ne-manjak-ponude-p
bitisinglestvarizboranemanjakponudebiti singlesingle jeje stvarstvar izborane manjakmanjak ponudebiti single jesingle je stvarje stvar izboraa ne manjakne manjak ponudebiti single je stvarsingle je stvar izboraa ne manjak ponudebiti single je stvar izbora

Biti Dijegova žena je najčudnija stvar na svetu.Puštam ga da se igra braka sa drugim ženama. Dijego nije ničiji muž i nikad neće biti,ali je sjajan drug. -Frida Kalo
biti-dijegova-ena-najudnija-stvar-na-svetuputam-ga-da-se-igra-braka-drugim-enama-dijego-nije-iji-mu-i-nikad-nee-bitiali-sjajan-drug
95% mojih carapa su single pa ne kukaju! :D
95-mojih-carapa-su-single-pa-ne-kukaju-d
Čovek ima slobodu izbora u zavisnosti od stepena njegove racionalnosti. -Toma Akvinski
ovek-ima-slobodu-izbora-u-zavisnosti-od-stepena-njegove-racionalnosti
Činilo se da čovek ima samo dva izbora - živeti u užasu ili biti propalica. -Čarls Bukovski
inilo-se-da-ovek-ima-samo-dva-izbora-iveti-u-uasu-ili-biti-propalica