Biti u potpunosti iskren sa samim sobom je dobra vježba.


biti-u-potpunosti-iskren-samim-sobom-dobra-vjeba
sigmund frojdbitipotpunostiiskrensamimsobomdobravježbabiti uu potpunostipotpunosti iskreniskren sasa samimsamim sobomsobom jeje dobradobra vježbabiti u potpunostiu potpunosti iskrenpotpunosti iskren saiskren sa samimsa samim sobomsamim sobom jesobom je dobraje dobra vježbabiti u potpunosti iskrenu potpunosti iskren sapotpunosti iskren sa samimiskren sa samim sobomsa samim sobom jesamim sobom je dobrasobom je dobra vježbabiti u potpunosti iskren sau potpunosti iskren sa samimpotpunosti iskren sa samim sobomiskren sa samim sobom jesa samim sobom je dobrasamim sobom je dobra vježba

Ako zapovedaš, upravljaj samim sobom. -Tales
ako-zapoveda-upravljaj-samim-sobom
Ko ima vlast nad samim sobom, može da ide uzdignutog čela. -Sofokle
ko-ima-vlast-nad-samim-sobom-moe-da-ide-uzdignutog-ela
Budala ima veliku prednost pred pametnim čovekom: uvek je zadovoljan samim sobom. -Napoleon Bonaparta
budala-ima-veliku-prednost-pred-pametnim-ovekom-uvek-zadovoljan-samim-sobom
Nema veće vlasti nego vlasti nad samim sobom i svojim slabostima -Baltasar Gracian y Morales
nema-vee-vlasti-nego-vlasti-nad-samim-sobom-i-svojim-slabostima
Zima sa sobom donosi tišinu i usamljenost u naš zavičaj, zato prije zime pronađi dobra prijatelja. -Poslovice korisnika
zima-sobom-donosi-tiinu-i-usamljenost-u-na-zaviaj-zato-prije-zime-pronai-dobra-prijatelja