Bitka je dobijena daleko od svjedoka; iza linija, u sportskoj sali, vani na cesti, davno prije nego ja zaplešem pod tim svjetlima.


bitka-dobijena-daleko-od-svjedoka-iza-linija-u-sportskoj-sali-vani-na-cesti-davno-prije-nego-ja-zapleem-pod-tim-svjetlima
muhamed alibitkadobijenadalekoodsvjedokaizalinijasportskojsalivaninacestidavnoprijenegojazapleempodtimsvjetlimabitka jeje dobijenadobijena dalekodaleko odod svjedokaiza linijau sportskojsportskoj salivani nana cestidavno prijeprije negonego jaja zaplešemzaplešem podpod timtim svjetlimabitka je dobijenaje dobijena dalekodobijena daleko oddaleko od svjedokau sportskoj salivani na cestidavno prije negoprije nego janego ja zaplešemja zaplešem podzaplešem pod timpod tim svjetlimabitka je dobijena dalekoje dobijena daleko oddobijena daleko od svjedokadavno prije nego japrije nego ja zaplešemnego ja zaplešem podja zaplešem pod timzaplešem pod tim svjetlimabitka je dobijena daleko odje dobijena daleko od svjedokadavno prije nego ja zaplešemprije nego ja zaplešem podnego ja zaplešem pod timja zaplešem pod tim svjetlima

Individualna sloboda nije poklon civilizacije. Ona je postojala davno prije civilizacije. -Sigmund Frojd
individualna-sloboda-nije-poklon-civilizacije-ona-postojala-davno-prije-civilizacije
I ove noći,ti i ja pod istim nebom,a srca daleko jedno od drugog.Bezveze.Stvarno ne znam zašto nam je to trebalo. :)
i-ove-noiti-i-ja-pod-istim-neboma-srca-daleko-jedno-od-drugogbezvezestvarno-ne-znam-zato-nam-to-trebalo
Uvek ima malo istine u Samo se šalim. … Malo emocija iza Šta me briga. … Tuge iza Sve je u redu. … ...
uvek-ima-malo-istine-u-samo-se-alim-malo-emocija-iza-me-briga-tuge-iza-sve-u-redu
Ljudi su mnogo moralniji nego to misle, a daleko nemoralniji nego što to mogu zamisliti. -Sigmund Frojd
ljudi-su-mnogo-moralniji-nego-to-misle-a-daleko-nemoralniji-nego-to-to-mogu-zamisliti
Nadam se da ću umrijeti prije nego što postanem Pete Townshend. -Kurt Cobain
nadam-se-da-u-umrijeti-prije-nego-to-postanem-pete-townshend