Bivši – i poslije raskida će biti nešto više od druga. ♥ ♥ ♥ šalim se bice na blok listi xD :D


bivi-i-poslije-raskida-e-biti-neto-vie-od-druga-alim-se-bice-na-blok-listi-xd-d
biviposlijeraskidaćebitinetovieoddrugaalimsebicenabloklistixdbivši –i poslijeposlije raskidaraskida ćeće bitibiti neštonešto viševiše odod druga♥ šalimšalim sese bicebice nana blokblok listilisti xdbivši – i– i poslijei poslije raskidaposlije raskida ćeraskida će bitiće biti neštobiti nešto višenešto više odviše od druga♥ ♥ šalim♥ šalim sešalim se bicese bice nabice na blokna blok listiblok listi xdbivši – i poslije– i poslije raskidai poslije raskida ćeposlije raskida će bitiraskida će biti neštoće biti nešto višebiti nešto više odnešto više od druga♥ ♥ ♥ šalim♥ ♥ šalim se♥ šalim se bicešalim se bice nase bice na blokbice na blok listina blok listi xdbivši – i poslije raskida– i poslije raskida ćei poslije raskida će bitiposlije raskida će biti neštoraskida će biti nešto višeće biti nešto više odbiti nešto više od druga♥ ♥ ♥ šalim se♥ ♥ šalim se bice♥ šalim se bice našalim se bice na blokse bice na blok listibice na blok listi xd

O moralu znam samo toliko da je moralno ono poslije čega se dobro osjećate, a nemoralno ono poslije čega se osjećate loše. -Ernest Hemingvej
o-moralu-znam-samo-toliko-da-moralno-ono-poslije-ega-se-dobro-osjeate-a-nemoralno-ono-poslije-ega-se-osjeate-loe
Antiteza ljubavi nije uvijek mržnja; može to biti i druga ljubav. -Tadeusz Kotarbinski
antiteza-ljubavi-nije-uvijek-mrnja-moe-to-biti-i-druga-ljubav
Ima dana i lepih i ruznih. Ima noci veselih i tuznih. Bice dana, bice jos srece, al ljubavi jedne biti nece…
ima-dana-i-lepih-i-ruznih-ima-noci-veselih-i-tuznih-bice-dana-bice-jos-srece-al-ljubavi-jedne-biti-nece
Ovi sto imaju zajednicke profile na Facebooku, kome pripradne profil posle raskida? :)
ovi-sto-imaju-zajednicke-profile-na-facebooku-kome-pripradne-profil-posle-raskida