Blago Deda Mrazu, on tacno zna gde su nevaljale devojke!


blago-deda-mrazu-on-tacno-zna-gde-su-nevaljale-devojke
blagodedamrazuontacnoznagdesunevaljaledevojkeblago dedadeda mrazuon tacnotacno znazna gdegde susu nevaljalenevaljale devojkeblago deda mrazuon tacno znatacno zna gdezna gde sugde su nevaljalesu nevaljale devojkeon tacno zna gdetacno zna gde suzna gde su nevaljalegde su nevaljale devojkeon tacno zna gde sutacno zna gde su nevaljalezna gde su nevaljale devojke

Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije.Dobre devojke idu pravo u raj, loše devojke idu svuda.O cemu sad ti tacno pricas?Ma dal’ ja stvarno cujem to?Da sam ledenica tacno bih znao na ciju glavu da padnem… xDVerujem u ružičasto. Verujem da smeh najbolje troši kalorije. Verujem u ljubljenje, u mnogo ljubljenja. Verujem da treba biti snažan kad sve krene po zlu. Verujem da su srećne devojke najlepše devojke. Verujem da je sutra novi dan. Verujem u čuda!