Blago Deda Mrazu, on tacno zna gde su nevaljale devojke!


blago-deda-mrazu-on-tacno-zna-gde-su-nevaljale-devojke
blagodedamrazuontacnoznagdesunevaljaledevojkeblago dedadeda mrazuon tacnotacno znazna gdegde susu nevaljalenevaljale devojkeblago deda mrazuon tacno znatacno zna gdezna gde sugde su nevaljalesu nevaljale devojkeon tacno zna gdetacno zna gde suzna gde su nevaljalegde su nevaljale devojkeon tacno zna gde sutacno zna gde su nevaljalezna gde su nevaljale devojke

Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije. -Napoleon Hil
obrazovan-svaki-onaj-ovek-koji-zna-gde-znanje-kada-mu-ono-potrebno-i-kada-zna-kako-da-organizuje-to-znanje-u-konane-planove-akcije
Dobre devojke idu pravo u raj, loše devojke idu svuda. -Mae Vest
dobre-devojke-idu-pravo-u-raj-loe-devojke-idu-svuda
O cemu sad ti tacno pricas?Ma dal’ ja stvarno cujem to?
o-cemu-sad-ti-tacno-pricasma-dal-ja-stvarno-cujem-to
Da sam ledenica tacno bih znao na ciju glavu da padnem… xD
da-sam-ledenica-tacno-bih-znao-na-ciju-glavu-da-padnem-xd