Blago onom ko je poslušao Cecu pa je otišao dok je bio mlad ;D


blago-onom-ko-posluao-cecu-pa-otiao-dok-bio-mlad-d
blagoonomkoposluaocecupaotiaodokbiomladblago onomonom koko jeje poslušaoposlušao cecucecu papa jeje otišaootišao dokdok jeje biobio mladblago onom koonom ko jeko je poslušaoje poslušao cecuposlušao cecu pacecu pa jepa je otišaoje otišao dokotišao dok jedok je bioje bio mladblago onom ko jeonom ko je poslušaoko je poslušao cecuje poslušao cecu paposlušao cecu pa jececu pa je otišaopa je otišao dokje otišao dok jeotišao dok je biodok je bio mladblago onom ko je poslušaoonom ko je poslušao cecuko je poslušao cecu paje poslušao cecu pa jeposlušao cecu pa je otišaocecu pa je otišao dokpa je otišao dok jeje otišao dok je biootišao dok je bio mlad

Blago onom ko suza ima, u tog srce umrlo nije. -Aleksa Šantić
blago-onom-ko-suza-ima-u-tog-srce-umrlo-nije
Blago onom ko ume ćutati. - Reklo je pseto kad je dobilo batine -Stevan Sremac
blago-onom-ko-ume-utati-reklo-pseto-kad-dobilo-batine
Blago onom koji ima prijatelje, teško onome koji ih treba. -Hrvatske poslovice
blago-onom-koji-ima-prijatelje-teko-onome-koji-ih-treba
Pita žena muža: • Je l’ se sećaš ono kad si otišao na pecanje pre 6 meseci? • Kako da ne, bio je odličan ulov! • E, pa zvala te je riba koju si ...
pita-ena-mua-je-l-se-sea-ono-kad-otiao-na-pecanje-pre-6-meseci-kako-da-ne-bio-odlian-ulov-e-pa-zvala-te-riba-koju