Blagost je jača od strogosti. Voda je jača od stene.


blagost-jaa-od-strogosti-voda-jaa-od-stene
herman heseblagostjačaodstrogostivodasteneblagost jeje jačajača odod strogostivoda jeje jačajača odod steneblagost je jačaje jača odjača od strogostivoda je jačaje jača odjača od steneblagost je jača odje jača od strogostivoda je jača odje jača od steneblagost je jača od strogostivoda je jača od stene