Blizina tog čoveka bila je vrlo opasna. Osetila je njegov miris - i dopao joj se; osetila jer njegov dodir i dopao joj se, i shvatila je da ga je čekala - to joj se nije dopalo.


blizina-tog-oveka-bila-vrlo-opasna-osetila-njegov-miris-i-dopao-joj-se-osetila-jer-njegov-dodir-i-dopao-joj-se-i-shvatila-da-ga-ekala-to-joj-se
paulo koeljoblizinatogčovekabilavrloopasnaosetilanjegovmirisdopaojojseosetilajerdodirseshvatiladagačekalatosenijedopaloblizina togtog čovekačoveka bilabila jeje vrlovrlo opasnaosetila jeje njegovnjegov mirismirisi dopaodopao jojjoj seosetila jerjer njegovnjegov dodirdodir ii dopaodopao jojjoj sei shvatilashvatila jeje dada gaga jeje čekalačekalajoj sese nijenije dopaloblizina tog čovekatog čoveka bilačoveka bila jebila je vrloje vrlo opasnaosetila je njegovje njegov mirisnjegov mirisi dopaoi dopao jojdopao joj seosetila jer njegovjer njegov dodirnjegov dodir idodir i dopaoi dopao jojdopao joj sei shvatila jeshvatila je daje da gada ga jega je čekalaje čekalajoj se nijese nije dopalo

Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac.U proleće, mi smo najlepša zemlja na svetu i to svi znaju, pa nam zavide. Gospode – pitaju – zašto si zasuo obiljem Srbiju? Dao joj prijatnu klimu, bogate žitnice, guste šume; dao si joj brze reke, visoke planine, dao si joj rodnu godinu, dao si joj sve. Tačno! – Odgovara Gospod Bog. Ali sam joj zato dao i Srbe.Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...Ništa neću da joj kažem, jer neću. Ona je jedna neozbiljna, najobičnija balavica. Mi stariji, mi iz osmog razreda, stavimo ruke u džepove i zviždućemo kroz zube. Baš nas briga za te devojčice.Ništa neću da joj kažem, jer neću. Ali ako pogleda nekog drugog, postaću najgori đak u školi.Htela je da joj poklonim ceo svet. Ja sam to i ucinio – poklonio sam joj globus. :)Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku.