Blizina tog čoveka bila je vrlo opasna. Osetila je njegov miris - i dopao joj se; osetila jer njegov dodir i dopao joj se, i shvatila je da ga je čekala - to joj se nije dopalo.


blizina-tog-oveka-bila-vrlo-opasna-osetila-njegov-miris-i-dopao-joj-se-osetila-jer-njegov-dodir-i-dopao-joj-se-i-shvatila-da-ga-ekala-to-joj-se
paulo koeljoblizinatogčovekabilavrloopasnaosetilanjegovmirisdopaojojseosetilajerdodirseshvatiladagačekalatosenijedopaloblizina togtog čovekačoveka bilabila jeje vrlovrlo opasnaosetila jeje njegovnjegov mirismirisi dopaodopao jojjoj seosetila jerjer njegovnjegov dodirdodir ii dopaodopao jojjoj sei shvatilashvatila jeje dada gaga jeje čekalačekalajoj sese nijenije dopaloblizina tog čovekatog čoveka bilačoveka bila jebila je vrloje vrlo opasnaosetila je njegovje njegov mirisnjegov mirisi dopaoi dopao jojdopao joj seosetila jer njegovjer njegov dodirnjegov dodir idodir i dopaoi dopao jojdopao joj sei shvatila jeshvatila je daje da gada ga jega je čekalaje čekalajoj se nijese nije dopalo

Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac. -Čarls Bukovski
stavio-sam-joj-ruku-ispod-brade-i-pokuao-vrlo-nespretno-da-joj-okrenem-glavu-prema-meni-nikada-nisam-bio-oputen-u-takvim-situacijama-onda-sam-joj-dao
Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...
nikad-joj-nije-rekao-hvala-ak-ne-reima-a-svim-drugim-oima-pogledom-celim-biem-govorio-vie-nego-to-joj-bilo-kad-i-bilo-ko-i-bilo
Htela je da joj poklonim ceo svet. Ja sam to i ucinio – poklonio sam joj globus. :)
htela-da-joj-poklonim-ceo-svet-ja-sam-to-i-ucinio-poklonio-sam-joj-globus
Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku. -Paulo Koeljo
premrla-od-straha-kad-ga-vidjela-da-joj-prilazi-strepei-da-ne-sazna-koliko-ga-voli-koliko-ga-ekala-koliko-sanjala-da-ga-uhvati-za-ruku