Bodibilding je poput svakog drugog sporta. Ukoliko želite da uspete, morate se stoprocentno posvetiti treningu, ishrani i mentalnom pristupu.


bodibilding-poput-svakog-drugog-sporta-ukoliko-elite-da-uspete-morate-se-stoprocentno-posvetiti-treningu-ishrani-i-mentalnom-pristupu
arnold Švarcenegerbodibildingpoputsvakogdrugogsportaukolikoželitedauspetemoratesestoprocentnoposvetititreninguishranimentalnompristupubodibilding jeje poputpoput svakogsvakog drugogdrugog sportaukoliko želiteželite dada uspetemorate sese stoprocentnostoprocentno posvetitiposvetiti treninguishrani ii mentalnommentalnom pristupubodibilding je poputje poput svakogpoput svakog drugogsvakog drugog sportaukoliko želite daželite da uspetemorate se stoprocentnose stoprocentno posvetitistoprocentno posvetiti treninguishrani i mentalnomi mentalnom pristupubodibilding je poput svakogje poput svakog drugogpoput svakog drugog sportaukoliko želite da uspetemorate se stoprocentno posvetitise stoprocentno posvetiti treninguishrani i mentalnom pristupubodibilding je poput svakog drugogje poput svakog drugog sportamorate se stoprocentno posvetiti treningu

Ukoliko želite kreativne radnike, dajte im dovoljno vremena za igru. -Džon Kliz
ukoliko-elite-kreativne-radnike-dajte-im-dovoljno-vremena-za-igru
Ukoliko želite srećan kraj, to će, naravno, zavisiti od toga gde stajete sa vašom pričom. -Orson Vels
ukoliko-elite-srean-kraj-to-e-naravno-zavisiti-od-toga-gde-stajete-vaom-priom
Znam da ste to čuli hiljadu puta, ali tačno je-trud se isplati. Ako želite postati dobri u nečemu, morate da vežbate, vežbate, vežbate. Ako ne volite nešto, nemojte to raditi. -Rej Bredberi
znam-da-ste-to-uli-hiljadu-puta-ali-no-trud-se-isplati-ako-elite-postati-dobri-u-neemu-morate-da-vebate-vebate-vebate-ako-ne-volite-neto-nemojte-to
Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime. -Konfučije
onome-ko-jednom-vladao-nad-drugima-nesnosna-vlast-svakog-drugog-nad-njime
Kada znate šta želite, i želite ga dovoljno snažno, pronaći ćete način da ga dobijete. -Džim Ron
kada-znate-elite-i-elite-ga-dovoljno-snano-pronai-ete-nain-da-ga-dobijete