Bože, objasni mi ovo – zašto jedem kada nisam gladna?!


boe-objasni-mi-ovo-zato-jedem-kada-nisam-gladna
božeobjasnimiovozatojedemkadanisamgladnaobjasni mimi ovoovo –– zaštozašto jedemjedem kadakada nisamobjasni mi ovomi ovo –ovo – zašto– zašto jedemzašto jedem kadajedem kada nisamobjasni mi ovo –mi ovo – zaštoovo – zašto jedem– zašto jedem kadazašto jedem kada nisamobjasni mi ovo – zaštomi ovo – zašto jedemovo – zašto jedem kada– zašto jedem kada nisam

Idi jedi. -Nisam gladna.  -E onda idi uči. -Odoh da jedem. :D
idi-jedi-nisam-gladna-e-onda-idi-ui-odoh-da-jedem-d
Bože kako me je sramota, ja zbog tebe nisam napravio ni korak, a ti si ih napravila milion. -Đorđe Balašević
boe-kako-me-sramota-ja-zbog-tebe-nisam-napravio-korak-a-ti-ih-napravila-milion
Ako ovo nije ljubav, zašto uvek vratiš se? :)
ako-ovo-nije-ljubav-zato-uvek-vrati-se