Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo.


bog-nas-stvorio-ljudima-i-trai-od-nas-da-to-i-budemo-nema-takvih-vremena-u-kojima-to-ne-bi-mogli-biti-i-ne-bi-bili-da-to-budemo
patrijarh pavlebognasstvorioljudimatražioddatobudemonematakvihvremenakojimanebimoglibitibilidužnibog nasnas jeje stvoriostvorio ljudimaljudima ii tražitraži odod nasnas dai budemonema takvihtakvih vremenavremena uu kojimane bibi moglimogli bitibiti ii nene bibi bilibili dužnidužni dabog nas jenas je stvorioje stvorio ljudimastvorio ljudima iljudima i tražii traži odtraži od nasod nas dada to inema takvih vremenatakvih vremena uvremena u kojimakojima to nene bi moglibi mogli bitimogli biti ibiti i nei ne bine bi bilibi bili dužnibili dužni dada to budemobog nas je stvorionas je stvorio ljudimaje stvorio ljudima istvorio ljudima i tražiljudima i traži odi traži od nastraži od nas danas da to ida to i budemonema takvih vremena utakvih vremena u kojimau kojima to nekojima to ne bine bi mogli bitibi mogli biti imogli biti i nebiti i ne bii ne bi biline bi bili dužnibi bili dužni dadužni da to budemobog nas je stvorio ljudimanas je stvorio ljudima ije stvorio ljudima i tražistvorio ljudima i traži odljudima i traži od nasi traži od nas daod nas da to inas da to i budemonema takvih vremena u kojimavremena u kojima to neu kojima to ne bikojima to ne bi mogline bi mogli biti ibi mogli biti i nemogli biti i ne bibiti i ne bi bilii ne bi bili dužnine bi bili dužni dabili dužni da to budemo

Naša vera nam zabranjuje da budemo špijuni tuđih grehova, a nalaže da budemo neumitne sudije svojih. -Nikolaj Velimirović
naa-vera-nam-zabranjuje-da-budemo-pijuni-ih-grehova-a-nalae-da-budemo-neumitne-sudije-svojih
U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti. -Alfred Hičkok
u-ljubavi-iskustvo-ne-znai-u-stvari-kad-skupimo-toliko-iskustva-da-bismo-mogli-da-budemo-savreni-ljubavnici-tada-smo-ve-previe-stari-da-bismo-se
Ti si ipak samo žena svi smo preodređeni da budemo nešto, pauk, kuhar, slon, kao da je svako od nas slika koja visi na zidu galerije. -Čarls Bukovski
ti-ipak-samo-ena-svi-smo-preodreeni-da-budemo-neto-pauk-kuhar-slon-kao-da-svako-od-nas-slika-koja-visi-na-zidu-galerije
Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja. -Đorđe Balašević
ako-ikada-budemo-spavali-zajedno-to-e-biti-onako-kako-sam-zamislio-i-kako-bog-zapoveda-i-niko-nee-spavati-za-vreme-tog-spavanja
Moralnost nije doktrina koja nam pojašnjava kako da budemo sretni, nego kako da sebe učinimo vrijednim da budemo sretni. -Imanuel Kant
moralnost-nije-doktrina-koja-nam-pojanjava-kako-da-budemo-sretni-nego-kako-da-sebe-uinimo-vrijednim-da-budemo-sretni