Bog nije stvorio ljude za pogibiju, nego za spasenje. Ima li baštovana koji, sejući povrće, želi da mu se povrće sasuši i propadne? Jednu želju Bog ima: da se svi ljudi pokaju i od zla povrate.


bog-nije-stvorio-ljude-za-pogibiju-nego-za-spasenje-ima-li-batovana-koji-sejui-povre-eli-da-mu-se-povre-sasui-i-propadne-jednu-elju-bog-ima-da-se-svi
nikolaj velimirovićbognijestvorioljudezapogibijunegospasenjeimalibatovanakojisejućipovrćeželidamusepovrćesasuipropadnejednuželjuimasviljudipokajuodzlapovratebog nijenije stvoriostvorio ljudeljude zaza pogibijunego zaza spasenjeima lili baštovanabaštovana kojisejući povrćeželi dada mumu sese povrćepovrće sasušisasuši ii propadnejednu željuželju bogbog imada sese svisvi ljudiljudi pokajupokaju ii odod zlazla povratebog nije stvorionije stvorio ljudestvorio ljude zaljude za pogibijunego za spasenjeima li baštovanali baštovana kojiželi da muda mu semu se povrćese povrće sasušipovrće sasuši isasuši i propadnejednu želju bogželju bog imada se svise svi ljudisvi ljudi pokajuljudi pokaju ipokaju i odi od zlaod zla povrate

Vernike je stvorio Bog, za razliku od ateista koji su postali od majmuna. -Petar Lazić
vernike-stvorio-bog-za-razliku-od-ateista-koji-su-postali-od-majmuna
Možda Bog želi da upoznaš mnogo pogrešnih ljudi pre nego što upoznaš pravog i na tome ćeš mu, kada se to bude desilo, biti zahvalna. -Gabrijel Garsija Markes
moda-bog-eli-da-upozna-mnogo-pogrenih-ljudi-pre-nego-to-upozna-pravog-i-na-tome-e-mu-kada-se-to-bude-desilo-biti-zahvalna
Verujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi. -Mahatma Gandi
verujem-da-bog-ima-isto-toliko-imena-koliko-ima-ivih-ljudi