Bog pomaže onima koji sami sebi pomognu.


bog-pomae-onima-koji-sami-sebi-pomognu
bendžamin frenklinbogpomažeonimakojisamisebipomognubog pomažepomaže onimaonima kojikoji samisami sebisebi pomognubog pomaže onimapomaže onima kojionima koji samikoji sami sebisami sebi pomognubog pomaže onima kojipomaže onima koji samionima koji sami sebikoji sami sebi pomognubog pomaže onima koji samipomaže onima koji sami sebionima koji sami sebi pomognu

Sreća pripada onima koji su dovoljni sami sebi. -Aristotel
srea-pripada-onima-koji-su-dovoljni-sami-sebi
Često opraštamo onima koji nam dosađuju, ali nikad ne možemo oprostiti onima kojima smo sami dosadni. -Francois de La Rochefoucauld
esto-opratamo-onima-koji-nam-dosauju-ali-nikad-ne-moemo-oprostiti-onima-kojima-smo-sami-dosadni
Talenat daje Bog. Budite skromni. Slavu vam daju ljudi. Budite zahvalni. Obmanu dajete sami sebi. Budite pažljivi. -Džon Vuden
talenat-daje-bog-budite-skromni-slavu-vam-daju-ljudi-budite-zahvalni-obmanu-dajete-sami-sebi-budite-paljivi